TUUSULAN PORMESTARIOHJELMA ALLEKIRJOITETTU

Julkaistu:

Kaikki Tuusulassa kuntavaaleissa 2021 valtuutettuja saaneet puolueet ja ryhmät ovat allekirjoittaneet Tuusulan pormestariohjelman valtuustokaudelle 2021-2025. Ryhmät ovat samalla sopineet keskeisten luottamuspaikkojen jakamisesta ryhmien välillä.

Pormestariohjelmaneuvottelut aloitettiin heti vaalituloksen selvittyä. “Kaikilla ryhmillä oli hyvin samankaltainen tilannekuva ja yhteensovitettavissa oleva visio kunnan tulevaisuudesta.”, kertoo neuvotteluja vetänyt Kokoomuksen pormestariehdokas Kalle Ikkelä. “Löysimme asiakysymyksissä enemmän yhteistä kuin eroavaisuuksia. Tämän pohjalta neuvottelut etenivät hyvässä hengessä. Olemme yhteistyössä luoneet polun tulevalle valtuustokaudelle ja meillä on aito mahdollisuus aloittaa uuden Tuusulan rakentaminen koko valtuuston voimin”, jatkaa Ikkelä.

Pormestarin paikka on neuvotteluiden tuloksena Kokoomuksella, ensimmäisen apulaispormestarin paikka Tuusulan Puolesta -ryhmällä ja toisen apulaispormestarin paikan jakavat keskenään Perussuomalaiset ja SDP. Valtuuston puheenjohtajan kausi on myös jaettu Perussuomalaisten ja SDP:n välillä.

Jari Anttalainen, TUPU: “Tuusulan puolesta ry katsoo, että kaikkien ryhmien hyväksymä pormestariohjelma ja paikkajako on pohja tulevan valtuustokauden hyvälle yhteistyölle. Paikkajako ei merkittävimpien luottamustehtävien osalta täytä täysin toiveitamme, se poikkeaa Tuusulan aiemmasta käytännöstä. OIemme kuitenkin vahvasti mukana rakentamassa yhdessä kuntalaislähtöistä ohjelmaa toimien sillanrakentajina. Tunnemme myös tyytyväisyyttä saatuamme kirjaukset sivistyksen toimialueen tärkeydestä, kestävästä kehityksestä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.”

Jari Immonen, Perussuomalaiset: “Perussuomalaiset ovat tyytyväisiä neuvotteluihin, jossa kaikki ryhmät tulivat pormestarisopimukseen mukaan. Tämä antaa mahdollisuudet hyvälle yhteistyölle tulevalla valtuustokaudella.”

Arto Lindberg, SDP: “Asiallinen pormestariohjelma saatiin hyvässä yhteistyössä valmiiksi ja yksimielisesti. Paikkajakokin ryhmien välillä on saatu jotakuinkin valmiiksi, joten tästä on hyvä jatkaa yhteistä taivalta uuteen valtuustokauteen. Näin tehdään yhdessä uutta Tuusulaa.”

Outi Huusko, Vihreät: “Vihreät iloitsevat ohjelmassa sovitusta ilmasto-ohjelmasta ja ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vahvistamisesta.”

Anu Åberg, Keskusta: “Tuusulan Keskusta on osallistunut valtuustokauden suunnitteluohjelman laatimiseen ja hyväksynyt muiden ryhmien ohella sisällön. Ohjelman kehittäminen jatkuu syksyllä kuntastrategian päivittämisellä. Tuusulan Keskusta suhtautuu edelleen kriittisesti luottamushenkilökeskeiseen johtamiseen. Tavoitteenamme on tarkastella, vertailla ja tutkia puolueettomasti luottamushenkilövetoisen ja ammattijohtajamallin sopivuutta Tuusulan kaltaisen kunnan johtamiseen. Noudatamme luottamushenkilöpaikkojen jaossa puolueen periaatteita, äänestäjien tahtoa, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.”

Hanna Catani, Vasemmistoliitto: “Tuusulan Vasemmisto oli aloitteellinen esimerkiksi henkilöstöön ja hyvinvointiin sekä terveyteen liittyvien kirjausten tuomisessa pormestariohjelmaan. On tärkeää, että kaikki tuusulalaiset otetaan pormestariohjelmassa huomioon.”

Heikki Halme, KD: “Tuusulan KD on tyytyväinen neuvoteltuun pormestariohjelmaan, joka vastaa riittävän hyvin vaaleissa asettamiamme tavoitteita. Kokoomuksen vetämät neuvottelut sujuivat asiallisesti ja kaikki osapuolet saivat äänensä kuuluville. Alkuasetelma on hyvä tulevalle valtuustokaudelle. Lautakuntapaikkojen suhteen neuvottelut neuvottelukoalition sisällä ovat vielä vähän kesken mutta uskomme, että yhteisymmärrys löytyy tällä viikolla.”

Lisätiedot

Kalle Ikkelä
kalle.ikkela (at) gmail.com

Lisää julkaisuja

17.11.2022

Tuusulan yleiskaava 2040 rakentaa pohjaa uudelle kasvulle

Kokoomuksen valtuustoryhmän tiedoteTuusulassa 16.11.2022 – julkaisuvapaa Tuusulan yleiskaava 2040 rakentaa pohjaa uudelle kasvulle Kokoomuksen valtuustoryhmä iloitsee, että yli vuosikymmenen valmisteltu

13.2.2022

Kunnallisjärjestön hallitus järjestäytyi

Kunnallisjärjestön hallitus järjestäytyi vuodelle 2022. Varapuheenjohtajaksi valittiin Sakari Mäkinen, taloudenhoitajaksi Tarja Hartman ja sihteeriksi Tiia Kaukolampi. Kunnallisjärjestön nimeämä valtuustoryhmän neuvottelija

13.12.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Tuusulan talousarvioon vuodelle 2022

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Tuusulan talousarvioon vuodelle 2022 (Budjettikäsittelyyn 13.12.2021, varapj. Laura Åvall) *** Hyvä valtuuston puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, Moni lienee