Kokoomuksen valtuustoryhmä: Edellytämme lisää vaihtoehtoja Puistokylän suunnitelmille

Julkaistu:

Kokoomuksen valtuustoryhmä keskusteli Puistokylän asemakaavasta
TIEDOTE 16.10.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä käsitteli kokouksessaan Rykmentinpuiston alueen rakentumista ja erityisesti kuntalaisten keskuudessa paljon mielipiteitä kirvoittanutta Puistokylän osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Puistokylä on yksi Rykmentinpuiston viidestä alueesta, jota suunnitellaan osittain nykyisten urheilukeskuksen läheisyydessä olevien virkistysalueiden ja Sikokallion ympäristössä olevien metsäreittien päälle.

Nyt käsillä olevissa suunnitelmissa Puistokylän alueelle suunnitellaan alueen olemassa olevat vahvuudet sivuttavaa, tiivistä kerrostalovaltaista korttelia. Kokoomuksen valtuustoryhmä ei tue Puistokylän osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ehdotettuja vaihtoehtoja, vaan edellyttää lisää vaihtoehtoja nykyisten, tiivistä rakentamista alueelle painottavien suunnitelmien rinnalle.

Kokoomuksen tavoitteena on, että kunta kehittää nykyistä suunnitelmaa tasapainoisemman ehdotuksen, jossa urheilukeskuksen lähimetsien virkistyskäyttö ja nykyisten yhteisöjen toiminta mahdollistetaan laajasti myös tulevaisuudessa ja alueen luontoarvot turvataan, kuitenkin samalla mahdollistaen kunnan kestävän kasvun ja pientalotonttien riittävän saatavuuden. Kuntalaisten keskuudessa erittäin suositun virkistysalueen päälle rakentamisen sijaan on pohdittava myös muita vaihtoehtoja Hyrylän keskustan laajenemissuunnille.

Kokoomuksen valtuustoryhmän näkemyksen mukaan Puistokylän suunnitelma vaatii kaikissa tapauksissa uudelleenarviointia ja peilausta paitsi kuntalaisten toiveisiin myös tulevaisuuden asumisen ideaaleihin. Tuusula tarvitsee monimuotoista rakentamista ja koteja erilaisille asujille – sinkuista perheisiin. Tiivistä rakentamista on järkevä toteuttaa kunnan kolmen keskuksen ytimiin ja asemien seuduille. Isossa kuvassa Tuusulan ei tule kilpailla pääkaupunkiseudun lähiöille tyypillisen tiiviin kerrostalorakentamisen mallilla, vaan väljemmillä omakotitaloalueilla, joista lähiluonto ja luonnontilaiset metsät ja virkistysalueet ovat helposti saavutettavissa.

Korona-aika on entisestään lisännyt asumisen väljyyden ja lähiluonnon merkitystä ihmisten asumiseen ja elämiseen liittyvissä toiveissa ja Tuusulan tulee hyödyntää näitä vahvuuksia uusien asukkaiden houkuttelussa. 

Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tuusula

Lisää julkaisuja

18.12.2022

Tulevan kasvun vaaliminen on tärkeintä mahdollista varautumista.

Tiedote 14.12.2022/ julkaisuvapaa heti Kokoomuksen valtuustoryhmä Tuusulassa Talousarviota on rakennettu vastaamaan poikkeukselliseen aikaan, jossa kaikkien talouden kehitykseen vaikuttavien maailmanlaajuisten sekä

8.12.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä Tuusulassa järjestäytyi 

Kokoomuksen valtuustoryhmä Tuusulassa järjestyi keskiviikkona 7.12. pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan.  Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Lilli Salmi.   Ryhmän puheenjohtajana viimeiset 6 vuotta toiminut Ilmari Sjöblom

17.11.2022

Tuusulan yleiskaava 2040 rakentaa pohjaa uudelle kasvulle

Kokoomuksen valtuustoryhmän tiedoteTuusulassa 16.11.2022 – julkaisuvapaa Tuusulan yleiskaava 2040 rakentaa pohjaa uudelle kasvulle Kokoomuksen valtuustoryhmä iloitsee, että yli vuosikymmenen valmisteltu