Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Tuusulan talousarvioon vuodelle 2022

Julkaistu:

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Tuusulan talousarvioon vuodelle 2022

(Budjettikäsittelyyn 13.12.2021, varapj. Laura Åvall)

***

Hyvä valtuuston puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut,

Moni lienee viime kuukausina miettinyt: olisipa kristallipallo. Ensi vuoden ja lähivuosien osalta houkutus kurkistaa tulevaan on tavallistakin suurempi. Tämä johtuu poikkeuksellisesta epävarmuudesta ja normaaliakin haastavammista olosuhteista ennustaa, mitä edessämme on.

Kaksi koronapandemian kyllästämää vuotta ovat opettaneet meille, että varmaa on vain epävarmuus. Meidän päättäjien on kuitenkin uskallettava ottaa kiintopisteitä epävarmuudenkin keskellä – näyttää suuntaa ja rakentaa polkua kohti vaihe vaiheelta kirkastuvaa huomista.

Meille Kokoomuksessa on aina ollut selvää, että parasta varautumista epävarmuuteen on vahva ja terve talous.

Myös tämän porvarin kunnioituksen voittanut vasemmistoliittolainen ex-kansanedustaja Outi Ojala totesi kerran osuvasti vahvan valtiontalouden olevan köyhän paras ystävä. Sama viisaus pätee myös kuntataloudessa. Ne, jotka ovat eniten riippuvaisia kunnan tarjoamista palveluista, myös hyötyvät eniten kunnan kyvystä tarjota näitä palveluita laadukkaasti kaikissa tilanteissa. Siksi me kokoomuslaiset myös jaksamme vuodesta toiseen pitää vastuullisen taloudenhoidon puolia – ottaa esiin myös ikäviä asioita; säästöjä, leikkauksia ja tehostamistarpeita. Meille talous on ennen kaikkea väline sen yhteisen hyvän rakentamiseksi, jonka varaan huomista suunnittelemme – myös tulevan vuoden talousarviossa. Mitä vahvempi tuo väline on, sitä parempi myös sen avulla rakentuva huominen.

Hyvät kollegat,

Tulevien hyvinvointialueiden myötä sote-menojen kustannuspaineet siirtyvät kuntien vastuulta hyvinvointialueiden harteille. Samalla kuitenkin kunnallisveroprosenttimme ennusteiden mukaan leikkaantuu lähes 12,5 prosentilla. Samalla leikkaantuu luonnollisesti kunnallisverokertymä ja verotulojen kasvun hyödyt valuvat tulevina vuosina entistä suuremmassa määrin valtion verokertymään.

Tuusulan kaltaiselle kasvavalle kunnalle kyse on merkittävästä heikennyksestä tehdä investointeja muuhun kuin sote-sektorille, muun muassa meille tärkeisiin lasten ja nuorten palveluihin. Jatkossa myös nämä palvelut on pystyttävä tuottamaan pienemmästä kokonaispotista. Sote-uudistus voi itse asiassa olla myös maamme historian tuhoisin koulutuspoliittinen uudistus. Pidetään yhdessä huolta, ettei näin olisi Tuusulassa.

Myös kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään yhdellä kolmasosalla ja valtion osuutta kasvatetaan vastaavasti. Mikä tämäkin on suora leikkaus ja tulonsiirto pois elinvoimaansa panostaneilta kunnilta ja kaupungeilta. Myös velkaantumiskehityksestä koettu huoli väistämättä kasvaa, kun velkaakin on jatkossa hoidettava entistä pienemmällä verokertymällä.

Jotta näiden taloudelliseen liikkumavaraan kohdistuvien paineiden keskellä voidaan säilyttää mahdollisimman korkea palveluiden laatu tuusulalaisille, meidän on lähdettävä rohkeasti uudistamaan toimintatapojamme ja parannettava kunnan oman toiminnan panos-tuotos -suhdetta. Kaikki ne keinot talouden vastuulliseen hoitoon, jotka ovat omissa käsissämme, nousevat nyt arvoon arvaamattomaan.

Erityisen vahvasti Kokoomuksen valtuustoryhmä antaakin tukensa merkittävässä osassa kuntamme talouden vastuullisen hoidon ja palveluiden kestävän kehittämisen taustalla olevalle palveluverkkosuunnitelmalle. Se on malliesimerkki asioiden suunnitelmallisesta ja ammattimaisesta

tekemisestä – ennakoimisesta, mutta myös uskalluksesta tehdä päätöksiä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Toki tämän suunnitelman synnyttäminen on vaatinut meiltä paljon vaikeita keskusteluja, hikeä ja kyyneliäkin. Seiniin käytettävien resurssien tehokkaammalla käytöllä pyritään parantamaan itse palveluiden laatua taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Noudattamalla palveluverkkosuunnitelmaa, voimme vapauttaa resursseja sinne, missä ne parhaiten ja tehokkaammin lisäävät tuusulalaisten hyvinvointia. Tässä ollaan siis hyvin olennaisen äärellä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä toivoo lisää vastaavaa otetta myös kunnan kaikkeen muuhun tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Talouden ja kasvun hallintaohjelmassa päättämiämme prosessien kehittämisen kokonaisuuksia voi hyvin laajentaa ja niiden kunnianhimon tasoa nostaa.

Valtuustoryhmämme antaa tukensa ennakkoluulottomalle etenemiselle siinä, missä prosesseissa tai palvelukokonaisuuksissa kunta voisi edelleen kumppanoitua esimerkiksi yksityisten palveluntarjoajien kanssa toiminnan tehostamiseksi ja omien resurssien keskittämiseksi kunnan ydinpalvelutehtäviin. Tällaiselle pohdinnalle tulee myös luontevia paikkoja kuntapalveluiden ollessa monen murroksen edessä mm. hyvinvointialueiden tulon myötä. Tutkittavia kokonaisuuksia voisi hyvin löytyä esimerkiksi ruokapalveluista, henkilöstöhallinnon ja talousallinnon prosesseista tai tilapalveluista, kuten siivouksesta tai kiinteistöjen kunnossapidosta.

Samalla Kokoomuksen valtuustoryhmä edellyttää, että seuraamme tarkasti tuottavuustoimenpiteiden etenemistä kasvun ja talouden hallintaohjelman saralla ja annamme viranhaltijoille tukea ja tilaa rohkeisiin uudistusehdotuksiin. Ohjelmassa asetetut tavoitteet ovat ennemmin minimi- kuin maksimisuorituksia.

Hyvät kollegat,

Epävarmassa ajassa myös elinvoiman rakentamisen merkitys korostuu. Onhan sekin mitä suuremmassa määrin itsensä vahvistamista ja varautumista kaikkeen tulevaan.

Meneillään on jo monia palveluverkkosuunnitelman mukaisia investointeja: Martta Wendelin – päiväkodin ja lukio ja kulttuuritalo Monion rakentaminen ovat vauhdissa. Vuonna 2022 alkaa Kirkonkylän kampuksen rakentaminen ja myöhemmin taloussuunnitelmakaudella myös Rykmentinpuiston monitoimikampuksen, Riihikallion monitoimikampuksen ja Lahelan monitoimikampuksen työmaat alkavat nousta. Lisäksi Hyrylään ryhdytään rakentamaan palvelukeskusta.

Vastaavasti meidän on yhdessä panostettava yritystonttien tarjontaan ja muuhun elinkeinotoimintaan sekä asumisen monimuotoisiin ratkaisuihin. Mikään kunta ei menesty ilman työllistäviä ja palveluita tarjoavia yrityksiä. Myös työllisyyden viisas hoito – ja tässäkin mieluusti entistä tiiviimmässä yhteistyössä yksityisten palveluntarjoajien kanssa, on myös seuraavia näytön paikkoja menestyvälle kunnalle.

Elinvoimaa on mitä suurimmassa määrin se, miltä Tuusula näyttää ja tuntuu. Kokoomuksen valtuustoryhmä uskoo vahvasti, että Tuusulan menestyksen reseptejä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan luonnon läheisyys, sijaintimme pääkaupungin kupeessa sekä pientalovaltaiset, viihtyisät asuinalueet. Pientalotontteja on oltava saatavilla reilusti, kaikissa kuntamme osissa.

Kuntamme asuntopolitiikka ei voi käpristyä ydinkeskustamme täyttämiseen vuokrayksiöillä ja kunnan taseeseen rakennettavilla parkkitaloilla. Kokoomuslaisen pormestarin johdolla kunnan asuntopolitiikkaa ryhdytään tekemään tavoitteellisemmin, panostaen laatuun, monimuotoisuuteen, viihtyisien asuinalueiden syntyyn sekä erityisesti perheitä houkutteleviin ratkaisuihin. Valtuusto saa kunnan asuntopoliittisen ohjelman käsittelyynsä alkuvuodesta, jolloin on kokonaisvaltaisempien linjausten aika.

Hyvät valtuutetut,

Kokoomuksen valtuustoryhmä tukee talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohtaa pitää kunnan käyttötalous tasapainossa ja vakaana astuessamme kohti syvenevän epävarmuuden aikaa. Olemme tyytyväisiä myös siihen pieneen palaan ennustettavuutta kuntalaisten suuntaan, ettei veroja kiristetä. Erityisesti iloitsemme siitä, että olemme luvanneet tavoitella samaa jatkossakin. Se on tässä koronan jälkeisessä ajassa äärimmäisen arvokasta. Painotamme, että meidän tulee jatkaa talouden tasapainotusohjelman kunnianhimoista noudattamista etsimällä myös jatkuvasti uusia tapoja tehostaa ja tehdä fiksummin. Ei pelkästään uutta rahaa vanhan päälle, vaan ennakkoluulotonta vakiintuneiden käytäntöjen tarkastelua.

Samalla uskomme, että tällä talousarviolla voimme pitää tuusulalaisista hyvää huolta myös vuonna 2022 ja panostaa meille tärkeisiin asioihin: lapsiin, nuoriin, perheisiin sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin myös ikäihmisille.

Kiitos!

Lisää julkaisuja

18.12.2022

Tulevan kasvun vaaliminen on tärkeintä mahdollista varautumista.

Tiedote 14.12.2022/ julkaisuvapaa heti Kokoomuksen valtuustoryhmä Tuusulassa Talousarviota on rakennettu vastaamaan poikkeukselliseen aikaan, jossa kaikkien talouden kehitykseen vaikuttavien maailmanlaajuisten sekä

8.12.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä Tuusulassa järjestäytyi 

Kokoomuksen valtuustoryhmä Tuusulassa järjestyi keskiviikkona 7.12. pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan.  Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Lilli Salmi.   Ryhmän puheenjohtajana viimeiset 6 vuotta toiminut Ilmari Sjöblom

17.11.2022

Tuusulan yleiskaava 2040 rakentaa pohjaa uudelle kasvulle

Kokoomuksen valtuustoryhmän tiedoteTuusulassa 16.11.2022 – julkaisuvapaa Tuusulan yleiskaava 2040 rakentaa pohjaa uudelle kasvulle Kokoomuksen valtuustoryhmä iloitsee, että yli vuosikymmenen valmisteltu