Tuusulan yleiskaava 2040 rakentaa pohjaa uudelle kasvulle

Julkaistu:

Kokoomuksen valtuustoryhmän tiedote
Tuusulassa 16.11.2022 – julkaisuvapaa

Tuusulan yleiskaava 2040 rakentaa pohjaa uudelle kasvulle

Kokoomuksen valtuustoryhmä iloitsee, että yli vuosikymmenen valmisteltu yleiskaava on vihdoin saanut valtuuston leiman ja kuntaa päästään kehittämään sen linjausten mukaisesti. Valtuusto päätti yleiskaavan 2040 kohtalosta kokouksessaan maanantaina 14.11.

Yleiskaavan linjaukset ovat luonteeltaan alustavia varauksia ja tutkittavia mahdollisuuksia esimerkiksi tielinjausten, ratahankkeiden ja uusien asuinalueiden suhteen – varsinaiset päätökset hankkeiden toteuttamisesta tehdään selvitysten jälkeen erikseen. Yleiskaavan parasta antia kuitenkin on, että se mahdollistaa kasvua eri tavoin sen sijaan, että se pyrkisi sulkemaan joitakin mahdollisuuksia kokonaan pois pöydältä.

”Tätä yleiskaavaehdotusta on nimenomaan rakennettu mahdollistamaan erilaisia kasvun skenaarioita”, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilmari Sjöblom painottaa.

Yleiskaava avaa uusia mahdollisuuksia muun muassa keskustojen kehittymiseen, uusien monimuotoisten asuinalueiden rakentumiseen, kunnan elinkeinoelämän ja palveluiden toimintaedellytysten parantumiseen sekä uusien liikenneyhteyksien sekä virkistysalueiden suunnitteluun.

Kokoomuksen valtuustoryhmän näkemyksen mukaan yleiskaava tarjoaa nyt hyvät puitteet Tuusulan positiiviselle kasvulle yhdessä muiden isojen hankkeiden, kuten palveluverkkouudistuksen kanssa.

”Olennaista on huolehtia siitä, että kasvamme kestävästi siten, että investoinnit poikivat Tuusulaan aitoa kasvua, uusia verotuloja ja työpaikkoja”, Sjöblom muistuttaa.

Kokoomuksen valtuustoryhmän visio Tuusulan yhdeksi kasvun suunnaksi on taata tuusulalaisille lapsille, nuorille ja perheille mahdollisimman laadukkaat oppimisympäristöt ja terveet koulut. Tuusulassa jokainen perhe voi olla varma siitä, että juuri oma lähikoulu on paras koulu. Yleiskaava mahdollistaa uusien pientaloalueiden rakentumisen Tuusulan kruununjalokivien; koulujen ja päiväkotien ympäristöön houkutellen uusia asukkaita ja perheitä asumaan Tuusulaan.

Toinen tärkeä visio koskee yleiskaavan jäykkyyden murtamista. Kaavoituksen tulisi olla nykyistä ketterämpää ja elää ajassa pitkien yleiskaavaprosessien sijaan. Siksi Kokoomus on lanseeraamassa myös pormestariohjelmaan kirjattua rullaavan yleiskaavan konseptia Tuusulan kehityksen suunnitteluun tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa, että erilaisiin nouseviin ilmiöihin ja tarpeisiin voitaisiin reagoida aiempaa nopeammin.

”On sietämätön ajatus, että näin nopeasti muuttuvassa maailmassa yleiskaavaa laadittaisiin kymmenien vuosien sykleissä. Meidän on pakko päästä ketterämpään malliin, jotta Tuusula voi kaikissa tilanteissa tarjota asukkailleen parhaan mahdollisen kodin ja ympäristön tehdä työtä, viettää vapaa-aikaa ja kasvattaa perhettä”, Sjöblom kiteyttää.

***

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittumisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä erilaisten toimintojen yhteensovittaminen.

Lisää julkaisuja

18.12.2022

Tulevan kasvun vaaliminen on tärkeintä mahdollista varautumista.

Tiedote 14.12.2022/ julkaisuvapaa heti Kokoomuksen valtuustoryhmä Tuusulassa Talousarviota on rakennettu vastaamaan poikkeukselliseen aikaan, jossa kaikkien talouden kehitykseen vaikuttavien maailmanlaajuisten sekä

8.12.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä Tuusulassa järjestäytyi 

Kokoomuksen valtuustoryhmä Tuusulassa järjestyi keskiviikkona 7.12. pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan.  Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Lilli Salmi.   Ryhmän puheenjohtajana viimeiset 6 vuotta toiminut Ilmari Sjöblom

13.2.2022

Kunnallisjärjestön hallitus järjestäytyi

Kunnallisjärjestön hallitus järjestäytyi vuodelle 2022. Varapuheenjohtajaksi valittiin Sakari Mäkinen, taloudenhoitajaksi Tarja Hartman ja sihteeriksi Tiia Kaukolampi. Kunnallisjärjestön nimeämä valtuustoryhmän neuvottelija