Tulevan kasvun vaaliminen on tärkeintä mahdollista varautumista.

Julkaistu:

Tiedote 14.12.2022/ julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen valtuustoryhmä Tuusulassa

Talousarviota on rakennettu vastaamaan poikkeukselliseen aikaan, jossa kaikkien talouden kehitykseen vaikuttavien maailmanlaajuisten sekä kotimaisten kehityskulkujen yhteisvaikutusta on vaikeaa, ellei täysin mahdotonta ennustaa. Erityisen suuria haasteita ovat Ukrainan sodasta ja energiakriisistä aiheutuva hintojen ja korkotason nousu sekä talouden taantumasta, hyvinvointialueiden nopeasta velkaantumisesta sekä julkisen talouden syvästä kestävyysvajeesta aiheutuvat kotimaiset, mahdollisesti myös kuntatalouteen kohdistuvat sopeutustoimet. 

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa painottaa, että Tuusulassa moni asia on hyvin – kuntamme kasvaa asukasluvultaan ja meillä on myös kykyä tehdä investointeja, joilla kasvu jatkuu tulevaisuudessa. Näitä ovat esimerkiksi uusi lukio Monio, uudet koulut ja päiväkodit sekä Hyrylään suunnitteilla oleva, uuden ajan sote-keskus. Kuntamme ehdottomia vetovoimatekijöitä ovat modernit, terveet ja turvalliset oppimisen tilat tuusulalaisille lapsille ja nuorille sekä kohtuuhintaisten pientalotonttien riittävä saatavuus. Tulevan kasvun vaaliminen on tärkeintä mahdollista varautumista.

”Olemme kasvukunta ja haluamme pysyä kasvun uralla. Haluamme Tuusulaan uusia asukkaita ja yrityksiä, mutta meidän täytyy pitää huolta myös nykyisistä asukkaistamme. Kasvu, sekä mielekkäänä asuinpaikkana pysyminen, vaativat molemmat investointeja. Nämä ovat investointeja huomiseen, tulevaisuuden Tuusulaan.”, linjaa kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lilli Salmi.

Vaikka talousarviossa on kiitettävästi varauduttu moneen ikävään yllätykseen, Kokoomuksen valtuustoryhmä painottaa, että talouden näkymien kehitystä on nyt seurattava ja ennakoitava poikkeuksellisen tarkasti ja tartuttava tuusulalaisia veronmaksajia suojaaviin talouden sopeutustoimiin rivakasti myös kesken talousarviovuoden, mikäli negatiivista kehitystä suhteessa ennustettuun on havaittavissa. Tämä edellyttää proaktiivista otetta paitsi valmistelukoneistolta, myös valmiutta päätöksentekoon kunnanhallitukselta ja valtuustolta.

”Meidän on osattava mallintaa, ennakoida ja arvioida taloutta ja toimintaamme yhä tehokkaammin ja tarkemmin. Näihin toimiin tarvitaan hyvän valmistelun lisäksi valtuuston yhteistä keskustelua ja kuntalaisten osallistamista.”, jatkaa Salmi.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kantaa vastuuta kunnan positiivisesta kehityksestä kaikissa talouden oloissa. Vastuullisesti ja varautuen hoidettu kuntatalous ei ole itseisarvo, vaan väline, jolla voimme mahdollistaa satsaukset tärkeisiin palveluihin ja kasvua tukeviin investointeihin myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot:
Lilli Salmi
+358 40 8413572
lilli.salmi@gmail.com
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Lisää julkaisuja

8.12.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä Tuusulassa järjestäytyi 

Kokoomuksen valtuustoryhmä Tuusulassa järjestyi keskiviikkona 7.12. pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan.  Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Lilli Salmi.   Ryhmän puheenjohtajana viimeiset 6 vuotta toiminut Ilmari Sjöblom

17.11.2022

Tuusulan yleiskaava 2040 rakentaa pohjaa uudelle kasvulle

Kokoomuksen valtuustoryhmän tiedoteTuusulassa 16.11.2022 – julkaisuvapaa Tuusulan yleiskaava 2040 rakentaa pohjaa uudelle kasvulle Kokoomuksen valtuustoryhmä iloitsee, että yli vuosikymmenen valmisteltu

13.2.2022

Kunnallisjärjestön hallitus järjestäytyi

Kunnallisjärjestön hallitus järjestäytyi vuodelle 2022. Varapuheenjohtajaksi valittiin Sakari Mäkinen, taloudenhoitajaksi Tarja Hartman ja sihteeriksi Tiia Kaukolampi. Kunnallisjärjestön nimeämä valtuustoryhmän neuvottelija