KOKOOMUKSEN KUNTAVAALIOHJELMA TUUSULASSA


TALOUS

Taloudellisesti vakaa Tuusula

Kuntatalouden tulee olla kestävällä pohjalla

Kuntatalouden tulee olla kestävällä pohjalla. Ilman tasapainoista taloutta emme voi kehittää kuntaa. Velkaantuminen on hyväksyttävää ainoastaan suurten investointien osalta. Haluamme hoitaa taloutta niin hyvin että veroja ei tarvitse korottaa. Ihmiset ovat itse omat rahansa ansainneet ja niistä otetaan yhteiseen kassaan vain se mikä on välttämätöntä. Veronkorotukset ovat aina viimeinen vaihtoehto talouden tasapainottamisessa. Kuntalaisten ostovoimaa ei tule heikentää. Suomessa on jo nyt Euroopan korkeimpia kokonaisveroasteita, ei nosteta sitä enempää. Kunnan kuluja täytyy tutkia kriittisesti mm. selvittämällä palveluiden ulkoistamista. Tuusulan tulee olla Keski-Uudenmaan vahvimpia kuntia tulevaisuudessa. Tämä vaatii määrätietoista talouden hoitoa.

ELINVOIMA

Tuusula elää yrityksistään

Kunnan tulee vastata yritysten tarpeisiin

Tavoitteenamme on lisätä yksityisten alojen työpaikkojen määrää Tuusulassa. Tavoitteeseen päästään lisäämällä kunnan ja yritysten vuoropuhelua sekä pitämällä huolta siitä, että yritystonttien tarjonta vastaa kysyntää. Tuusula on menettänyt liian monta hyvää yritystä tonttipulan vuoksi. Keskustoja tulee kehittää elinvoimaisemmaksi yhdessä lähipalveluja tarjoavien yrittäjien, asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Kunnan tulee olla aktiivinen yritysten suuntaan ja vastata ketterästi yritysten tarpeisiin.

Asumisen taidetta

Tuusulan tulee olla houkutteleva vaihtoehto kaiken ikäisille

Visiossamme Tuusula on pientalovoittoinen kunta, jossa asuminen eri elämänvaiheissa on huomioitu. Tavoitteeseen päästään riittävällä ja monimuotoisella tonttivarannolla kaikissa kolmessa keskuksessa. Toimivat asuntomarkkinat tuovat uusia asukkaita Tuusulaan ja näin kasvattavat kunnan elinvoimaa. Kuntaan ovat perinteisesti muuttaneet lapsiperheet. Niin tulee olla jatkossakin. Tuusulan tulee olla houkutteleva vaihtoehto kaiken ikäisille.

Vapaa-aikaa ja elämyksiä

Tuusulassa on hienot kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Tavoitteenamme on tehdä niistä entistä parempia. Ylläpidetään ja kehitetään nykyisiä palveluita hyvällä kunnan ja toimijoiden yhteistyöllä tavoitteena saada kunnan alueella tarjottavat palvelut myös Tuusulan ulkopuolella asuvien ihmisten ulottuville. Kunnan toimin voidaan tukea yksityisten palveluntarjoajien menestymisen mahdollisuuksia.

Hyrylän urheilukeskus on kehittynyt alueellisesti merkittäväksi liikuntapaikaksi. Keskuksen alueelle on tulossa mm. monitoimi- ja jalkapallohalli sekä padel- ja salibandyhalli. Tänä keväänä valmistuvat myös juoksuportaat ja BMX-rata. Jatketaan urheilukeskuksen kehittämistä ja tehdään siitä koko Etelä-Suomen vetovoimaisin.

Kylästrategiat

Kylien tulee olla kehittyviä ja uudistuvia

Jokainen Tuusulan kylä tarvitsee oman strategiansa. Kylien tulee olla kehittyviä ja uudistuvia. Kyliin rakennetaan uutta ja ne houkuttelevat uusia asukkaita, kukin omilla vahvuuksillaan. Kylien kehittämisen sidosryhmät ovat aktiiviset asukkaat, maanomistajat, yrittäjät, poliitikot ja kunnan kaavoitusorganisaatio.

SIVISTYS

Osaava ja oppiva Tuusula – Kasvatus ja koulutus keskeisenä painopistealueena tulevallakin valtuustokaudella

Terveet ja pedagogisesti toimivat tilat

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin keskeisenä teemana on terveet ja pedagogisesti toimivat tilat niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessa. Tämän vuoksi kuluneella valtuustokaudella laadittua ja hyväksyttyä palveluverkkosuunnitelmaa tulee alkavallakin valtuustokaudella johdonmukaisesti ja määrätietoisesti edistää – ja tarvittaessa päivittää. Rakentuvat yksiköt tulee suunnitella sopivan kokoisiksi kulloinkin voimassa olevien väestöennusteiden ja kasvutavoitteiden mukaisesti.

Kasvatuksen ja sivistyksen resurssit tulee kohdentaa siten, että ryhmäkoot pysyvät sopivan kokoisina niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessa. Kasvun ja oppimisen tuen resurssien riittävyys tulee myös varmistaa. Valtuuston hyväksymä Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma on resurssien kohdentamista ohjaava keskeinen asiakirja.

Tuusula on laaja ja rakenteeltaan monimuotoinen kunta, joka rakentuu kolmesta keskuksesta ja niitä ympäröivistä kylistä. Myös palveluverkon tulee säilyä monimuotoisena lähikoulun arvopohjaan nojaavana kokonaisuutena, jossa keskustoihin rakentuvat monitoimikampukset sekä kylien pienemmät yksiköt rakentavat yhdessä toimivan kokonaisuuden. Pienempien yksiköiden säilyttämistä tulee tarkastella yksikkökohtaisesti taloudellisten tunnuslukujen (tilojen toimivuus ja investoinnit, opetuksen resurssit) pohjalta edellä mainittuun lähikouluarvoon suhteuttaen.

LIIKENNE

Sujuvaa liikkumista Tuusulassa

Emme hyväksy pääkaupunkiseudun ruuhkamaksuja, ja tulemme vastustamaan niitä aktiivisesti. Työssäkäynti ei saa joutua piiloverotuksen kohteeksi ja liikenneverkoston on kokonaisuudessaan tuettava työmatkaliikennettä.

Yksityisautoilu on monessa perheessä välttämättömyys

Tuusula on pientalovaltainen kunta, jossa yksityisautoilu on monessa perheessä välttämättömyys. Perheiden liikkumistarpeita ei saa haitata poliittisin perustein.

Tiestö kunnan alueella on pidettävä käyttäjilleen turvallisena.

Olemme sitoutuneet kehittämään julkista liikennettä Tuusulassa HSL:n kanssa. Asukkaita ja yrityksiä palvelevaa linjaverkostoa tulee kehittää pitäen kunnan menot kurissa. Verkoston joustavaan optimointiin voidaan käyttää HSL:n kautta saatavaa, lähes reaaliaikaista tietoa verkoston käytöstä ja eri linjojen käyttöasteesta.

Raideliikenteen edunvalvonta on tärkeää Tuusulalle. Jokelan yhteyksiä lisäämällä Jokelan alueen houkuttelevuus kasvaa. Ruskeasannan aseman viimeisteleminen tarjoaisi tuusulalaisille vaivattoman mahdollisuuden vaihtaa junaan Helsinkiin mennessä.

YMPÄRISTÖ

Tuusulan luonto

Tuusulan luonto on kaikkien yhteistä pääomaa

Tuusula on asuinpaikka jossa luonto on aina lähellä. Tuusulassa on 68 puistoa ja hoidettuja niittyalueita noin 60 hehtaaria. Tärkeä osa kuntaa ovat sen vesistöt. Tuusulanjärven kunnostusta tulee jatkaa. Nykyiset viheralueet tulee pitää hyvässä kunnossa, ja uusia tulee tarpeen mukaan rakentaa palvelemaan kuntalaisia. Uusien asuinalueiden kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ihmisten lisääntyvä tarve olla yhteydessä luontoon. Kaikessa kaavoituksessa tulee luonto- ja maisema-arvot ottaa huomioon. Tuusulan luonto on kaikkien yhteistä pääomaa.

Kestävää asumista

Otetaan ilmastonmuutos sekä ekologisuus huomioon kunnan päätöksenteossa. Suositaan kestäviä energiantuotannon muotoja niin, että se on myös taloudellisesti perusteltavissa. Kunnan tulisi hankinnoissaan suosia vähempipäästöisiä tuotteita ja palveluita kohtuullisen hintavaikutuksen raameissa. Kunnan tulee kierrättää jätteitä samalla vaatimustasolla kuin mitä taloyhtiölle on säädetty.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUS

Katastrofi kunnille

Maakuntajako ei palvele tuusulalaisia

Kokoomus ei puolla uudistusta, koska se vie kunnilta päätäntävallan ja rahat. Mielestämme on parempi yhä kehittää sitä hyvää, mitä meillä jo on. Uudistuksen jälkeen Uudenmaan osalta päätäntävalta siirtyy pieniltä kunnilta suurille kaupungeille, koska heillä on suurempi edustus. Tuusula on väkiluvultaan pieni toimija tuossa kokonaisuudessa. Käytännössä ääntämme ei uudistuksen jälkeen kuulla ja taloudellinen itsenäisyytemme kuntana on aiempaa heikompi.

Vaikutus talouteen on merkittävä. Uudellemaalle jää huomattavasti nykyistä vähemmän euroja käytettäväksi asukkaiden hoitoon ja palveluihin. Maakunnat, nykyisin käytetään nimitystä ”hyvinvointialueet” saavat suhteessa enemmän euroja. Lisäksi yhteiskunnalle tulee yksi verottajaporras lisää ja sen seurauksena verot nousevat. Tämä näkyy jokaisen tilipussissa.

Malli ei myöskään takaa hoitoon pääsyä, vaan jopa päinvastoin. Maakuntajako ei palvele tuusulalaisia. Rajat ovat keinotekoisia eivätkä perustu ihmisten päivittäisiin liikkumissuuntiin. Tuusulalaisilla tulee olla pääsy kaikkiin HUS-yksiköihin saamaan parasta mahdollista hoitoa ilman maakuntarajoja.

Pikkuhiljaa palvelut keskitetään alueen suuriin sairaaloihin. Etäpalvelut ja -vastaanotot lisääntyvät. Lääkäriä tai hoitajaa on vaikea päästä tapaamaan ja matkat pitenevät. Miten ikäihmisemme ja autottomat selviytyvät tästä? Kuka hoitaa yksinäisen ihmisen asioita? Miten turvataan yksityisyys? Nämäkin ovat kysymyksiä, joihin kaavailtu soteuudistus ei tuo ratkaisua.

Palataan takaisin ihmisen asialle. Säilytetään terveydenhuollon laatu korkealla. Tunnustakaamme yhdessä mallin järjettömyys ja tehkäämme kaikkemme, että uudistus hylätään.

HALLINTOMALLI

Pormestarimallilla eteenpäin

Päätöksenteko tulee olla avointa sekä osallistavaa

Olemme sitoutuneet kehittämään pormestarimallia palvelemaan tuusulalaisia entistä paremmin. Päätöksenteko tulee olla avointa sekä osallistavaa.